Start

Med människan och miljön i fokus arbetar föreningen långsiktigt för att boendet ska vara både trivsamt för dess medlemmar och hållbart för miljön. Vindkraft, biogas och källsortering är lika naturligt som IP-telefoni och Internet via fiber hos oss.

Bostadsrättsförening Bogesholm ligger på ett barnvänligt och bilfritt område på Högalidsvägen i Kävlinge.

 Föreningen består av 78 lägenheter, fördelade på
– 38 stycken 4-rumslägenheter,
– 32 stycken 3-rumslägenheter och
– 8 stycken 2-rumslägenheter.

Miljön
Genom förnuftigt tänkade gällande energiförbrukning och avfallshantering hjälper vi både miljön och våra plånböcker. Vi är positiva till miljöförbättrade åtgärder, men väger de olika alternativen mot varandra för att få en bra balans mellan ekonomi och miljö.
Energiförbrukning
Energiförbrukningen, speciellt värme och varmvatten, är föreningens största utgifter. Både miljön och våra plånböcker vinner på att vi aktivt arbetar med att minska vår energiförbrukning.
Vi har tilläggsisolerat vindarna i samtliga fastigheter i syfte att minska energiförlusterna. Under 2014 har vi bytt ut de gemensamma gaspannorna och varmvattensystemet. Vi har också gått över från naturgas till miljövänligare biogas. Dessa relativt stora investeringar har vi med god planering kunnat kunnat göra utan att ta lån och energibesparingen har direkt visat sig bli så stor att vi kunnat sänka månadsavgiften i föreningen.
Källsortering – Sophantering
Som boende i föreningen blir du en del av vårt gemsamma arbete med att minska miljöavtrycket.
Vi källsorterar avfallet i följande fraktioner: metall, papper, kartong, plast, färgat glas, ofärgat glas, batterier, lampor, matavfall.
– Kläder kan slängas i insamlingscontainrarna vid idrottsplatsen
– Stora kartonger kan också slängas vid idrottsplatsen
IT
Till varje lägenhet är det draget fiber. I dagsläget med 250/100Mbit kapacitet (med möjlighet till individuell uppgradering för den som vill ha ännu högre hastighet). Här ingår IP-telefoni, Internet och Digital-TV.
Lekplatser
På våra bilfria innergårdar har vi 4 stycken lekplatser. Med gungor, sandlådor, rutschkanor och annat finns det något för alla barn. Bara ett stenkast bort ligger Högalids idrottsplats med möjlighet till både spontanlek och organiserad idrott.
Parkering
På området, utanför våra bilfria innergårdar, finns 70 stycken garage samt 42 stycken parkeringsplatser. Vi förbereder under 2017 för att placera laddstolpar för elbils-laddning på parkeringen.
Dessutom finns en stor gratisparkering ca hundra meter härifrån, på idrottsplatsen.
På varje gård finns det ett låsbart cykelförråd dit samtliga boende har tillgång.
Underhåll

Vi underhåller fastigheten efter bästa förmåga. På så sätt håller vi kvaliteten hög och kostnaderna låga. Här följer en kort sammanfattning av de senaste årens gjorda underhållsåtgärder:

2019
Ny takpapp (planerat till 2018)
Injustering av värmesystemet (planerat till 2018)

2018
Besiktning av yttertaken (planerat till 2018)
Ny grind till området

2017
Nya eldrivna garageportar
Uppgradering av Internet till 250MBit/100MBit
Asfaltering av parkeringsplatsen
2016
Asfaltering och markarbeten – gångbanor.
Utvändig målning (samtliga hus). Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt. Nya mjukfogar i tegel.
Tvätt av takpannor
Upprustning av vändzon med två planteringar
Ny stolpbelysning
Renovering av gemensamhetslokal

2015
Nya vindsförråd, nya extraförråd, tilläggsisolering av resterande vindar.

2014
Tilläggsisolering vindar
Nya gaspannor, ny undercentral
Takpannor (genomgång och utbyte av trasiga)

2013
nytt cykelförråd (nr 3)

2011
Indragning av Internetfiber (100Mb in i lägenheten)

2008
Franska balkonger
Nya lekplatser
Omfogning tegelfasad

2007
Nya extraförråd och cykelförråd (nr 1 & 2)
Utvändig målning (samtliga hus). Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt. Nya mjukfogar i tegel.